Найдено 200+ «V»

VIOLENCE AGAINST WOMEN

Термины гендерных исследований

- насилие в отношении женщинТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

WOMEN'S VIEW

Термины гендерных исследований

- женский взглядТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

V/V

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємне відношення; об'ємна концентрація

VABLE

Дансько-український словник

міхур, пузир, пухир, пухирець

VACUUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вакуум[c steelblue], -му

VACUUM DISTILLATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вакуумна перегонка

VACUUM PHOTOTUBE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вакуумний фотоелемент

VAG

Дансько-український словник

нерозбірливий, туманний

VAGABOND

Дансько-український словник

бродяга, бурлака, пройдисвіт

VAGT

Дансько-український словник

варта, охорона; охоронець, сторож

VAGTHOLD

Дансько-український словник

вартування, чергування

VAKKER

Дансько-український словник

вродливий, красивий, гарний, красний

VALENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентність[c steelblue], -ності

VALENCE ELECTRON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентний електрон

VALENCE SHELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентна оболонка

VALENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентність[c steelblue], -ності

VALGFRI

Дансько-український словник

факультативний; необов'язковий

VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

значення; величина

VAMMEL

Дансько-український словник

бридкий, відворотний, потворний, мерзенний, огидний, противний

VAN DER WAALS BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язок Ван-дер-Ваальса

VAN DER WAALS FORCES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl ван-дер-ваальсові сили

VANADIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ванадій[c steelblue], -дію

VANDLØB

Дансько-український словник

потічок, ріка, річка, струмок, струмочок

VANDTÆT

Дансько-український словник

водостійкий, водонепроникний

VANLIG

Дансько-український словник

звичайний, звичний; пересічний

VANSKELIG

Дансько-український словник

важкий, нелегкий, тяжкий; трудний, скрутний

VANSKELIGHED

Дансько-український словник

скрута, трудність; важкість, тяжкість

VARE

Дансько-український словник

виріб, продукт; крам, товар; тривати

VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n змінна 2) a перемінний; змінний

VARIATION

Дансько-український словник

різновидність; відміна; варіація

VARIETET

Дансько-український словник

різновидність; підвид

VARM

Дансько-український словник

теплий, тепленький; гарячий, жаркий

VARMHJERTET

Дансько-український словник

великодушний, добродушний

VARSEL

Дансько-український словник

попередження, застереження, пересторога

VARSLE

Дансько-український словник

попереджати, попереджувати

VARSOMHED

Дансько-український словник

обережність, обачність, осторога

VASELINE OIL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вазелінове масло

VASK

Дансько-український словник

раковина; миття; прання

VAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

куб[c steelblue], -ба; чан[c steelblue], -на

VIBRATION FREQUENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

частота вібраційних коливань

VIBRATIONAL RELAXATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коливальна релаксація

VISCOSIMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

віскозиметр[c steelblue], -ра

VISCOSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

в'язкість[c steelblue], -кості

VISUAL OBSERVATIONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl візуальні спостереження

VOLATILITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

леткість[c steelblue], -кості

VOLT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольт[c steelblue], -та

VOLTAMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтаметр[c steelblue], -ра; кулонометр[c steelblue], -ра

VOLTAMMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперметр[c steelblue], -ра

VOLTMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтметр[c steelblue], -ра

VOLUME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'єм[c steelblue], -му

VOLUMETRIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємний аналіз; волюметричний аналіз

VOLUMETRIC FLASK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мірна колба; мірча колба

BURNING VELOCITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

швидкість горіння

CELL VOLTAGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціал електрохімічної комірки

CERTIFIED VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атестоване значення

COEFFICIENT OF VARIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт варіації

COLD VAPOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційна спектрометрія в холодних парах

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE INDEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення незалежної змінної

CONVOLUTION INTEGRAL LINEAR-SWEEP VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу та інтегруванням струму методом згортки

CYCLIC TRIANGULAR-WAVE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

циклічна вольтамперометрія з трикутною розгорткою потенціалу

CYCLIC VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

циклічна вольтамперометрія

DERIVATIVE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

похідна вольтамперометрія

DIFFERENTIAL PULSE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційна імпульсна вольтамперометрія

ESTIMATED VALUE OF THE INDEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розраховане значення незалежної змінної

HYDRODYNAMIC VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідродинамічна вольтамперометрія

LINEAR-SWEEP VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу

MEASURED VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

виміряне значення

MULTI VARIANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мультиваріантний

PH VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

водневий показник

PHASE-SENSITIVE ALTERNATING-CURRENT STRIPPING VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фазочутлива змінно-струмова інверсійна вольтамперометрія

RELATIVE VAPOR DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна густина пари

SATURATED WATER VAPOR PRESSURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тиск насиченої водяної пари

STATIONARY-ELECTRODE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з стаціонарним електродом

STRIPPING VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

інверсійна вольтамперометрія

TABULAR VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

таблична величина

TRIANGULAR-WAVE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з трикутною розгорткою потенціалу

TRUE VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

істинна величина

ULTIMATE VACUUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

граничний вакуум

UNIFORMITY OF WEIGHT VARIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

однорідність вагових відхилень

Время запроса ( 0.20231615 сек)
T: 0.2067607 M: 1 D: 0