Найдено 200+ «U»

UNMARRIED WOMANHOOD

Термины гендерных исследований

, girlhood - девичествоТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

UNPAID WOMEN'S LABOUR

Термины гендерных исследований

- неоплачиваемый труд женщинТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

PC USERS' GENDER

Термины гендерных исследований

differences - гендерные различия пользователей PCТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2

U-TURN

Англо-український словник технічних термінів

ліва пряма дужка (назва символу [ )

UNEMPLOYMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n кадр, безробіття; незайнятість; a безробітний; незайнятий 1. ситуація, за якої люди працездатного віку не можуть знайти собі роботи; 2. наявна кількість безро

UNIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(U) 1. n ком. одиниця; ціле; елемент; a одиничний; 2. марк. одиниця 1. основна складова чого-небудь, напр. стандарт виміру, окремий продукт (product) чи вид то

UNIVERSAL PRODUCT CODE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(UPC) роз., марк., комп. універсальний товарний код ▷ «bar code»

UNIVERSAL TIME

Англо-український словник технічних термінів

єдиний світовий час (P )всесвітній час (P )

USER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк., ком. споживач; користувач; a споживацький той, хто використовує, вживає або споживає продукт або послугу actual ~ фактичний користувач • дійсний корис

UTILITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n 1. корисність; користь; вигідність; вигода; практичність; 2. pl комунальні підприємства; комунальні служби; комунальні послуги; a комунальний; загального корис

ADDRESS UNIT

Англо-український словник технічних термінів

блок вибирання адресимінімальна задресовувана (адресовна) одиниця

ADDRESSING UNIT

Англо-український словник технічних термінів

найменший елемент (у пам'яті, що має власну адресу)(найменший) елемент адресування (пам'ятувача)

APPEND-ONLY UPDATING

Англо-український словник технічних термінів

поновлюванняпоновлення (файлу) тільки шляхом приєднування нових записів

ARITHMETIC UNIT

Англо-український словник технічних термінів

арифметичний пристрійарифметичний блок арифметична одиниця

AS-IS UTILITY

Англо-український словник технічних термінів

вихідна корисність (характеристика якості програмного засобу)

ASSIGNED UNIT

Англо-український словник технічних термінів

призначений (прикріплений) пристрій

ATTACHED UNIT

Англо-український словник технічних термінів

під'єднаний блокпризначений (прикріплений) пристрій

AUTHORIZED USER

Англо-український словник технічних термінів

повноважний користувачзареєстрований користувач

BAD UNIT ERROR

Англо-український словник технічних термінів

помилка через невідповідний пристрій

BREAK UP

Англо-український словник технічних термінів

ламати(ся)розбити(ся) розбивати(ся)

BURNT UMBER

Англо-український словник технічних термінів

сірявий червонаво-брунатний(помірний) брунатний жовтаво-брунатний (помірний або темний) колір умбри

CHARACTER UP VECTOR

Англо-український словник технічних термінів

вектор орієнтації знака (на екрані дисплея)

COMMERCIAL USE

Англо-український словник технічних термінів

комерційне використання (застосування)

COMPUTER USAGE DATA

Англо-український словник технічних термінів

дані про використання машиниінформація про використання машинних ресурсів

CONFIGURATION CONTROL UNIT

Англо-український словник технічних термінів

блок реконфігураціїблок керування конфігурацією

CONTROL UNIT

Англо-український словник технічних термінів

пристрій керуванняконтролер блок керування пристрій (блок) управління (керування)

CREATE/UPDATE UTILITY

Англо-український словник технічних термінів

програма творення/оновлення (файлів в архіві)

DATA DISPLAY UNIT

Англо-український словник технічних термінів

пристрій відображання данихіндикатор даних

DEBUGGING UTILITY

Англо-український словник технічних термінів

налагоджувальна (обслуговувальна) програма

DEPENDING UPON

Англо-український словник технічних термінів

depending (on, upon)залежно від покладатися покластися на

DETACHED UNIT

Англо-український словник технічних термінів

відкріплений (під час розподіляння ресурсів) пристрійвід'єднаний блок

DIGITAL TIME UNIT

Англо-український словник технічних термінів

цифровий давач (датчик) часуцифровий годинник

DISK UNIT

Англо-український словник технічних термінів

нагромаджувач на дискахдисковий ПП дисковий нагромаджувач

DISK UNUSABLE

Англо-український словник технічних термінів

диск не придатний для використання (машинне повідомлення)

DISPLAY UPDATING

Англо-український словник технічних термінів

оновлювання зображення (на екрані дисплея)

DRIFT WITH USE

Англо-український словник технічних термінів

дрейф (характеристика пристрою) в процесі експлуатації

END USER

Англо-український словник технічних термінів

остаточний користувачостаточний використовувач (на відміну від проміжних) кінцевий кінцевий користувач останній користувач

EQUIVALENT UNITS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

прс, бухг. рівнозначні одиниці; рівнозначні одиниці продукції; еквівалентні одиниці; еквівалентні одиниці продукції кількість завершених одиниць продукції стосо

EXTRACT UTILITY

Англо-український словник технічних термінів

програма вибирання (файлів з архіву)

FILE UPDATING

Англо-український словник технічних термінів

коригування (вмісту) файлукоректування поновлювання (поновлення) файлу

FIRST-TIME USER

Англо-український словник технічних термінів

новий користувач (не зареєстрований у системі)

FUNCTIONAL UNIT

Англо-український словник технічних термінів

функційний блокфункційний пристрій блок реалізації функцій функційний елемент

HARD-DISK UNIT

Англо-український словник технічних термінів

нагромаджувач на жорстких дискахПП на жорстких дисках

HOME USE

Англо-український словник технічних термінів

побутове застосуваннявикористання в домашніх умовах

IMPROVE UPON

Англо-український словник технічних термінів

удосконалитиудосконалювати покращувати покращити

INEXPERIENCED USER

Англо-український словник технічних термінів

початківецьнедосвідчений користувач

INFORMATION UNIT

Англо-український словник технічних термінів

елемент інформаціїодиниця інформації одиниця (елемент) інформації

INK UNIFICATION

Англо-український словник технічних термінів

однорідність відбивної властивості друкованих знаків (за автоматичного пізнавання їх)

INPUT UNIT

Англо-український словник технічних термінів

вхідний блокпристрій вводіння блок вводіння вхідний пристрій сприймальний блок

INPUT/OUTPUT UNIT

Англо-український словник технічних термінів

блок вводіння-виводінняпристрій вводіння-виводіння

INQUIRY UNIT

Англо-український словник технічних термінів

опитувальний пристрійблок (формування) запитів

INSTRUCTION CONTROL UNIT

Англо-український словник технічних термінів

пристрій формування командблок формування команд

INSTRUCTION UNIT

Англо-український словник технічних термінів

пристрій опрацьовування командблок опрацьовування команд

INSTRUCTION UNPACK

Англо-український словник технічних термінів

розпаковування (розпакування) команди

INTERACTIVE USER

Англо-український словник технічних термінів

інтерактивний користувач (який працює в діалоговому режимі)

INTERACTIVE UTILITY

Англо-український словник технічних термінів

діалогова утилітадіалогова сервісна програма

INTERFACE UNIT

Англо-український словник технічних термінів

пристрій узгоджуванняоб'єднувальний пристрій інтерфейс інтерфейсний блок

INTERROGATION UNIT

Англо-український словник технічних термінів

блок (формування) запитівопитувальний пристрій

KEEP UP

Англо-український словник технічних термінів

підтримувати (зв'язки)дотримуватися (чогось)

LARGE-SCALE USER

Англо-український словник технічних термінів

широкомасштабний користувачкористувач з великим обсягом робіт

LAY USER

Англо-український словник технічних термінів

користувач-непрофесіоналдилетант LCD (abbr. liquid-crystal display) РКД (P ) LDAP see. Lightweight Directory Access Protocol

LET US DEFINE

Англо-український словник технічних термінів

введімо означенняозначимо... покладімо

LIMITED USE

Англо-український словник технічних термінів

обмежене використанняобмежене застосування

LOCKING UNIT

Англо-український словник технічних термінів

область блокування (зблоковувана в базах даних як єдине ціле)

LOGIC UNIT

Англо-український словник технічних термінів

логічний пристрійлогічна ланка логічний блок логічний елемент віртуальний блок

LONG-TERM USE

Англо-український словник технічних термінів

довгочасна експлуатаціядовгострокове використання

MEMO UPDATING

Англо-український словник технічних термінів

директивне поновлювання (поновлення) (файлів ключових ознак)

MEMORY MANAGEMENT UNIT

Англо-український словник технічних термінів

диспетчер пам'ятіблок керування пам'яттю

MEMORY UNIT

Англо-український словник технічних термінів

блок пам'ятіпам'ятовий пристрій (ПП)

MICROPROCESSOR UNIT

Англо-український словник технічних термінів

мікропроцесорний блокмікропроцесор мікросхема мікропроцесора блок мікропроцесора

MICROPROCESSOR-BASED UNIT

Англо-український словник технічних термінів

пристрій з мікропроцесоромпристрій на мікропроцесорній основі

MICROPROGRAM UNIT

Англо-український словник технічних термінів

мікропрограмний блокблок мікропрограмного керування

MICROPROGRAMMED UNIT

Англо-український словник технічних термінів

пристрій з мікропрограмним керуванням

MODULAR UNIT

Англо-український словник технічних термінів

модульний пристрійпристрій у модульному виконанні модуль

MOST TRUSTED USER

Англо-український словник технічних термінів

найдовіреніший користувачнайповноважніший користувач

NAIVE USER

Англо-український словник технічних термінів

непідготовлений користувачкористувач не знайомий з ЕOМ

NONAUTHORIZED USER

Англо-український словник технічних термінів

користувач, який працює не за графікомнезареєстрований користувач

OFF UNIT

Англо-український словник технічних термінів

пристрій у стані вимкненовимкнений пристрій

OFF-LINE UNIT

Англо-український словник технічних термінів

автономний блокавтономний пристрій

ON-LINE UNIT

Англо-український словник технічних термінів

під'єднаний пристрійпристрій, який працює в реальному часі оперативнодоступний пристрій

ONE LEVEL UP DIRECTORY

Англо-український словник технічних термінів

на один ступінь вищий (старший) каталог (в ієрархії каталогів)

OPERATOR UTILIZATION

Англо-український словник технічних термінів

навантага операторазавантаженість оператора (в системі)

OUTPUT UNIT

Англо-український словник технічних термінів

вихідний блоквихідний пристрій пристрій виводіння блок виводіння

PERIPHERAL CONTROL UNIT

Англо-український словник технічних термінів

контролер зовнішнього пристроюблок керування периферійним пристроєм

УМБОН ЛАТ. UMBO

Словарь военно-исторических терминов

– металлическое навершие щита; собственно umbo – навершие легионерского щита (scutum'a); на его внешней стороне часто вычеканивались или гравировались различные

Время запроса ( 1.695461568 сек)
T: 1.702826211 M: 1 D: 0